dinsdag 16 oktober 2012

Andersdenken...

Overgenomen uit De Telegraaf. Di 16 okt 2012|

Buurtwacht weg om dreiging


door Germa Graveland

ROTTERDAM -  Vrijwillige buurtwachters in Rotterdam stappen op, omdat ze de situatie op straat als te bedreigend ervaren. Ze hebben het idee dat de politie bij gevaar niet op tijd aanwezig is en bovendien voelen de buurtpreventieteams zich niet gewaardeerd.
Dat signaleert het CDA in de Maasstad, dat bij het college van burgemeester en wethouders aan de bel trekt. „We zijn bang dat de buurtpreventie een stiefkindje wordt van gemeente en politie. In veel wijken zijn de teams enkele jaren geleden met veel enthousiasme opgezet. Nu ze functioneren en voor zichzelf lijken te kunnen zorgen, horen ze weinig meer van de verantwoordelijke instanties”, stelt fractievoorzitter Wubbo Tempel.
Buurtpreventieteams bestaan uit bewoners die om de veiligheid in de wijk te vergroten surveilleren in de avonduurtjes. In het hele Rijnmondgebied zijn dit soort teams actief.

Mijn reactie: 

Je lost het m.i. structureel niet op door 'meer blauw'.. Het beeld is niet uniek voor Rotterdam. Het patroon zie je in vrijwel alle grote wereldsteden. Het probleem is m.i. omdat steeds meer jongeren buiten de boot vallen m.b.t. werk en toekomstperspectief.

Het probleem kan m.i. eenvoudig worden opgelost door de AOW leeftijd te verlagen. Dan ontstaat er ruimte voor instroming en carrière kansen voor de jeugd...
En de AOW leeftijd kan worden verlaagd, als er anders wordt gedacht... :)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten